• VEGA společnost s ručením omezeným, U Náhona 529/17, 503 01 Hradec Králové
  • info@vega.cz
  • +420 495 518 802

Do našeho portfolia spadají následující odborné časopisy respektive weby.

Segment výstavby

Stavebnictví a interiér

Stavebnictví a interiér je časopis – aktuálně dvouměsíčník – zaměřený nejen na samotné stavby, ale i na vlastnosti stavebních materiálů a postupy při jejich zpracování a zabudování. Zvýrazněné tematické okruhy se týkají navrhování a použití stavebních materiálů při výstavbě od rodinných domů až po velké stavby a od hrubé stavby až po dokončovací práce a zařizování interiéru.

Distribuce probíhá adresně poštou, v menší míře prostřednictvím vybraných distributorů tisku po celé ČR. Odborná úroveň textů je orientována na potřeby lidí pohybujících se v oboru – tedy projektantů, stavebních profesí, stavebních firem, architektů, učitelů a studentů stavebně zaměřených škol, investorů atd. Časopis je ale srozumitelný i široké veřejnosti se zájmem o problematiku, pro kterou speciálně přichází s tématy zaměřenými přímo na výstavbu nebo rekonstrukci rodinných domů.

www.stavebnictvi3000.cz

Publikované články z časopisu Stavebnictví a interiér, doplňkový multimediální obsah, interaktivní nástroje a mnoho dalšího souvisejícího obsahu naleznete na stránce www.stavebnictvi3000.cz.

www.istavebnictvo.sk

Návštěvníkům ze Slovenska nabízíme web www.istavebnictvo.sk. Jde o odborný portál o stavebnictví, architektuře a interiérovém designu, jehož posláním je informovat čtenáře o novinkách, postupech a aktuálních trendech v oboru. Magazín disponuje vlastní redakcí, některé informace jsou volně přejímány z našich českých webů.

Segment stavebních strojů

Stavební technika

Dvouměsíčník Stavební technika vychází od roku 2002. Jeho hlavní náplní jsou nejnovější informace z oboru stavebních a zemních strojů, texty zaměřené na stavební nářadí, technické příslušenství, další pomocné stavební konstrukce, zpravodajský servis o důležitých českých i zahraničních výstavních a veletržních akcích. Dočtete se o legislativě týkající se provozu a používání stavebních strojů, zařízení i stavebních konstrukcí.

Cílovou skupinu tvoří firmy i jednotlivci zabývající se zemními pracemi a stavební autodopravou, případně subjekty, které nabízí služby v těchto oborech. Dále to jsou strojníci, obsluhy strojů, mechanici, studenti a učitelé odborných a vysokých škol. Publikované informace, které, aby byly věcné a přínosné, připravujeme nejenom se specialisty v soukromém sektoru, nýbrž i ve spolupráci s kvalifikovanou redakční radou, vysokými školami a mnoha jinými odborníky.

www.stavebni-technika.cz

Publikované články z časopisu Stavební technika včetně doplňkového multimediálního obsahu naleznete na webové stránce www.stavebni-technika.cz.

Segment zemědělské techniky

www.agroportal24h.cz

Obsahem stránek www.agroportal24h.cz jsou informace o zemědělské technice ve formě reportáží, aktualit a testů. Dočíst se zde můžete o strojích a technice používané zemědělci v rostlinné i živočišné výrobě, lesníky při pěstování i zpracování dřevní hmoty. Web dále přináší informace z oborů souvisejících s vývojem, výrobou, prodejem, provozem a údržbou strojů.

Jako z počátku pouze on-line produkt se Agroportal24h.cz může opřít o širokou internetovou fanouškovskou základnu, navštěvované facebookové stránky, Youtube kanál a v poslední době rychle rostoucí Instagram.

Jedna značka, jeden příběh

Název Agroportal24h.cz patří od roku 2019 též tištěnému časopisu, který je obsahově podobný s webem a se svým předchůdcem (Agrojournal). Odběrateli časopisu jsou firmy i jednotlivci zabývající se zemědělskou výrobou a lesnickou činností, případně subjekty, které nabízí služby v těchto oborech. Dále to jsou obsluhy strojů, mechanizátoři, studenti a učitelé odborných a vysokých škol.

Aktuální ceníky inzerce a bannerové reklamy spolu s mediaplány jsou k dispozici na níže uvedených webech:

V případě poptávky po prezentaci na webu www.istavebnictvo.sk nás kontaktujte na telefonu +421 903 224 988, nebo na +420 777 844 405 (pro zájemce z České republiky).