• VEGA společnost s ručením omezeným, U Náhona 529/17, 503 01 Hradec Králové
  • info@vega.cz
  • +420 495 518 802

Firma VEGA společnost s ručením omezeným působí jako vydavatel odborných časopisů a provozovatel webů zaměřených na segment stavebnictví respektive zemědělství. Nabízíme redakční práce, marketingovou činnost související s propagací výrobků a služeb či odborné poradenství.

Krátký pohled do historie

S vydavatelskou činností jsme začali v roce 1994 a to novinami Českomoravský výběr, které se v roce 1997 změnily na plnobarevný časopis Stavebnictví a interiér. Následně přibyly další tituly – Keramika a sklo (2001–2003), Stavební technika (2002), Agrojournal (2013-2019), INTRO (2016–2018) a Agroportal24h.cz (2019).

Počátky existence firmy jsou zároveň spjaté s internetem. Doménu vega.cz jsme registrovali – jako jedni z prvních v Československu – v roce 1996 a prvním jejím obsahem byl informační systém s rozcestníkem odkazů na klíčové internetové služby převážně z oboru stavebnictví. Od roku 1997 jsme začali, zpočátku na doménu www.vega.cz a následně na si.vega.cz, zveřejňovat články vydané v tištěném časopise Stavebnictví a interiér. Vše se s rozšiřováním internetu dále rozrůstá.

Současnost

Naše portfolio dnes čítá následující produkty:

Pro výše uvedené tituly disponujeme vlastním týmem redaktorů doplněným o řadu externích dopisovatelů.

Marketing a reklama

Obory stavebních strojů, zemědělské techniky a částečně též „stavebních materiálů“ jsou svým způsobem specifické. Na jednu stranu souvisí s běžnými věcmi, které kolem sebe každý den potkáváme, na stranu druhou psát o nich vyžaduje již příslušné odborné znalosti. A stejně tak je potřeba přizpůsobit i komunikaci směrem k zákazníkům. Model, který funguje pro jogurt se pro traktor nebo rýpadlo dá jen stěží použít...

Hledáte-li někoho, kdo je blízký vašemu podnikání, rozumí vašim zákazníkům a zároveň disponuje i potřebnými znalostmi kolem reklamy v tisku, reklamy na Facebooku, Skliku, v Google Ads apod., pak vám můžeme nabídnout zajímavé řešení. Reklamu umíme vytvořit na míru od návrhu, přes tvorbu obsahu a jeho šíření až po vyhodnocení.

Výzkum a vývoj

V našem experimentálním pracovišťi se v současné době prakticky zabýváme:

  • Stropním vytápěním/chlazením rodinného domu.
  • Zvyšováním energetické soběstačnosti za využití fotovoltaické elektrárny.
  • Využitím vlastní energie pro provoz tepelného čerpadla.

K tomu využíváme:

  • Teplovodní vytápění doplněné o dvojici akumulačních zásobníků o celkovém objemu 1 500 litrů. (od roku 2019)
  • Fotovoltaickou elektrárnu o nominálním výkonu 9,5 kWp doplněnou bateriemi s kapacitou 12 kWh. (od roku 2019)
  • Tepelné čerpadlo vzduch/voda napojené na otopný systém a schopné úplného nebo částečného provozu z vlastní elektrárny. (od roku 2020)

V teoretické i praktické rovině (ukázky a reálná data) poskytujeme k výše uvedenému též konzultace.