INTRO - Stavebnictví a interiér - Stavební technika - AGROjournal - iStavebníctvo.sk - Výrobek roku - Vega s.r.o.
domů časopisy knihy internet ke stažení práce u nás kontakty
Vega společnost s ručením omezeným

Těžební stroje

Časopis Těžební stroje vychází od roku 2012 2× ročně a je nástupcem specializované přílohy Lomy, pískovny a těžba vydávané v minulých letech jako součást časopisu Stavební technika. Díky osamostatnění této přílohy jsme docílili vhodnější distribuce časopisů mezi čtenáře. Část nákladů je nadále posílána vybraným čtenářům Stavební techniky (velké stavební firmy), přibyli provozovatelé lomů a pískoven, firmy zabývající se skladováním a recyklací, betonárny...

Zaměření časopisu

Těžba

Zpracování

Doprava

Demolice a recyklace

Čtenáři

Časopis vychází v minimálním nákladu 1 500 výtisků. Z toho je 1 100 výtisků distribuováno adresně poštou, zbylé časopisy rozdáváme na různých veletrzích, předváděcích akcích atd.

Čtenáři dle převládající činnosti

Ceník pro tištěný časopis

Modulová inzerce

inzertní moduly
Inzerát pouze inzerce bez článku inzerce s článkem
2/3 nebo 3/4 A4 1 A4 1,5 A4 2 A4
A: 1/1 19 500 Kč (vnitřní strana)
26 000 Kč (2. a 3. obálka)
35 000 Kč (4. obálka)
23 500 Kč
30 000 Kč
39 000 Kč
26 500 Kč
33 000 Kč
42 000 Kč
29 000 Kč
35 500 Kč
43 500 Kč
B, C, D: 1/2 12 000 Kč 17 000 Kč 20 000 Kč 22 500 Kč
E, F: 1/3  9 500 Kč 13 000 Kč 15 000 Kč 18 000 Kč 20 500 Kč
G: 1/4  9 000 Kč 12 500 Kč 14 000 Kč 17 000 Kč 19 500 Kč
Vkládaný leták A4 (max. hmotnost 20 g, pouze do celého nákladu) 5 Kč/ks

Reklamní články a aktuality:

Velikost cena
Reklamní článek 2 A4 včetně obrázků 16 000 Kč
Reklamní článek 1,5 A4 včetně obrázků 14 500 Kč
Reklamní článek 1 A4 včetně obrázků 12 000 Kč
Reklamní článek 2 A4 s upoutávací fotografií na titulní straně*) 45 000 Kč
Aktualita (max 1000 znaků + 1 fotografie) 3 000 Kč
*) Titulní strana časopisu není prostor určený k prodeji reklamy a prioritně slouží k prezentaci časopisu. Redakce umožní umístění fotografie na titulní stranu pouze v případě, že klient, mající v příslušném čísle článek, redakci poskytne fotografii (ne fotomontáž), která odpovídá zaměření časopisu a je schopna časopis prezentovat. Na titulní stranu bude také umístěn titulek klientova článku. Smlouva se uzavírá na základě firmou poslané fotografie.

Slevy na inzerci

Platební podmínky a stornovací poplatky

Placené příspěvky budou fakturovány fakturou (fakturami) v součtu znějící na částku uvedenou v bodě c). Jednotlivé faktury budou vystavovány po uskutečnění plnění daného příspěvku a jejich splatnost bude 10 dní.

Stronovací poplatky

Ceník pro stavebni-technika.cz

Reklamní článek

Základní cena za zveřejnění reklamního článku činí 9 000 Kč. V ceně je zahrnuta redakční úprava, vysázení článku na internet vč. úpravy obrázků a korektura klienta. Maximální rozsah článku činí 3 normostrany (5400 znaků), za každých dalších započatých 1800 znaků si účtujeme příplatek 2 000 Kč. Článek musí mít vhodné zaměření.

Bannerová inzerce

 1. Hlavní banner

  • Umístění na všech stránkách serveru, viditelný bez "rolování" obrazovky.
  • Na tomto místě se bude zobrazovat maximálně 10 bannerů.
  • Rozměry - šířka:120px, výška: 600px.
  • Velikost do 60 KB.
  • Možné formáty: JPEG, GIF, SWF (Flash)
  Garantovaný počet zobrazení za měsíc Cena v Kč bez DPH
  Trvání reklamní kampaně v měsících
  123456789101112
  4 000 zobrazení3700735010950144001780021150244002755030650336503660039450
  8 000 zobrazení63001250018500244003020035850413504670051950570506200066850
  12 000 zobrazení87001720025500336504160049350569006430071500785508540092050
  16 000 zobrazení10550208503095040850505005990069100781008685095350103650111750
 2. Banner nad článkem

  • Umístění nad článkem, viditelný bez "rolování" obrazovky.
  • Rozměry - šířka:468px, výška:60px.
  • Velikost do 30 KB.
  • Možné formáty: JPEG, GIF, SWF (Flash).
  Garantovaný počet zobrazení za měsíc Cena v Kč bez DPH
  Trvání reklamní kampaně v měsících
  123456789101112
  7 000 zobrazení4350860012750168002080024650284503215035750392504270046000
  14 000 zobrazení74001460021700286003535041950484005465060800667507255078250
  20 000 zobrazení955018900280503700045750543006260070750786508640093900101250
 3. 3 × Obdélník

  • Rozměry - šířka:180px, výška:150px.
  • Velikost do 10 KB.
  • Možné formáty: JPEG, GIF, SWF (Flash).
  • Garantovaný počet zobrazení banneru bez rotace: 35 000 za měsíc.
  • Tuto reklamní plochu lze nakoupit také s rotací (váš banner se bude pravidelně střídat s jedním jiným). Cena pak činí 65% ceny za umístění bez rotace.
  Umístění banneru Cena pro banner bez rotace v Kč bez DPH
  Trvání reklamní kampaně v měsících
  123456789101112
  1. pozice3900775011500151501870022200256002895032200353503840041400
  2. pozice315062009200121001495017750205002315025750282503075033150
  3. pozice280055508250109001345016000184502085023150254502765029800
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zásady ochrany soukromí
VEGA společnost s ručením omezeným © Copyrights 1996–2017