INTRO - Stavebnictví a interiér - Stavební technika - AGROjournal - iStavebníctvo.sk - Výrobek roku - Vega s.r.o.
domů časopisy knihy internet ke stažení práce u nás kontakty
Vega společnost s ručením omezeným

Stavební technika

Dvouměsíčník STAVEBNÍ TECHNIKA vychází od roku 2002. Jeho hlavní náplní jsou nejnovější informace z oboru stavebních a zemních strojů, texty zaměřené na stavební nářadí, technické příslušenství, další pomocné stavební konstrukce a představení jednotlivých firem – výrobců i prodejců, zpravodajský servis o důležitých českých i zahraničních výstavních a veletržních akcích. Informuje o legislativě, týkající se provozu a používání stavebních strojů, zařízení i stavebních konstrukcí. Referuje o strojích, stavebních zařízeních a jejich provozu na konkrétních realizačních akcích. Titul je určen především odběratelům a předplatitelům z řad firem poskytujících zemní práce, stavebních firem, autodopravců, důlních a těžařských firem, stavebních úřadů, technických služeb, dále výrobcům stavební techniky, studentům a učitelům odborných a vysokých škol, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti. Souběžně s tištěnou verzí je časopis vydáván také v plnohodnotné elektronické podobě na adrese http://stavebni-technika.cz.

Základní informace

Číslo Témata Akce Uzávěrka
(distribuce)
1/2021 Téma čísla: Výstavba liniových staveb a základových konstruk

Možná témata:
 • Stavební stroje pro zemní práce vč. vrtných prací, stroje pro zakládání staveb
 • Technika pro budování a rekonstrukci komunikací (finišery, frézy, hutnicí tech.)
 • Stroje a zařízení pro druhotné využití surovin ve výstavbě – drtiče, třídiče
 • Nákladní vozidla pro dopravu materiálu, obalových směsí, betonových směsí
 • Doprava nadrozměrných nákladů (vozidla, podvalníky)
 • Energetické zdroje, měřící a energetické přístroje
 • Využití recyklovaných materiálů, jejich zkoušení a certifikace
  19.02.2021
(25.01.2021)
2/2021 Téma čísla: Nákládání materiálu, manipulace a přeprava

Možná témata:
 • Kolové nakladače, smykem řízené nakladače
 • Manipulační a zdvihací technika – teleskopické manipulátory, VZV
 • Nákladní vozidla, tahače, přívěsy a návěsy, jejich údržba
 • Malá stavební technika, náhradní díly a příslušenství
 • Stroje a nástroje pro vrtání, řezání, broušení, ostatní ruční přístroje
 • Motory a provozní kapaliny (PHM, oleje, hydraulické kapaliny, mazací tuky)
 • Servis, výroba a opravy příslušenství
 • Pneumatiky pro kolové nakladače, smykem řízené nakladače, manipulační a dopravní techniku
  07.04.2021
(15.03.2021)
3/2021 Téma čísla: Stavební stroje, dopravní technika

Možná témata:
 • Nákladní vozidla, tahače, přívěsy a návěsy, jejich údržba
 • Stroje pro stavební a zemní práce, údržba, náhradní díly a příslušenství
 • Pneumatiky a řetězy (ochranné, záběrové), provozní kapaliny, tuky, oleje
 • Zabezpečovací systémy, monitoring provozu
 • Ekonomika provozu stavebních strojů, půjčovny, pronájmy a financování
 • Legislativa stavebních strojů, školení strojníků, testování strojů
  28.05.2021
(03.05.2021)
4/2021 Téma čísla: Využití stavebních strojů v komunálních službách

Možná témata:
 • Údržba komunikací a ploch – stroje a příslušenství (nástavby) pro úpravy silnic, chodníků a zelených ploch
 • Nosiče nástaveb, speciální silniční vozidla vč. přípojných
 • Malá stavební technika, náhradní díly a příslušenství
 • Stroje a nástroje pro vrtání, řezání, broušení, ostatní ruční přístroje
 • Energetické zdroje, měřící a energetické přístroje
 • Financování, leasing, úvěry, pronájmy, půjčovny
 • Bezpečnost práce
  30.08.2021
(09.08.2021)
5/2021 Téma čísla: Stroje pro zakládání staveb a hrubou výstavbu

Možná témata:
 • Stavební a zemní stroje, bagry, rypadla, smykem řízené nakladače, dampry
 • Zařízení pro druhotné využití surovin – drtiče, třídiče, bourací a drticí nástavby
 • Dopravní technika, nákladní vozidla, tahače, autojeřáby
 • Manipulační a zdvihací technika – jeřáby, teleskopické manipulátory
 • Konstrukce – lešení, bednění, pažení, žebříky, skladové a regálové systémy
 • Vybavení stavenišť (rozvody, elektrocentrály, mobilní buňky ...)
 • Speciální nástavby (likvidace odpadů, tlakové čištění apod.)
 • Stroje a nástroje pro vrtání, řezání, broušení
 • Servis, náhradní díly a příslušenství, pneumatiky
  18.10.2021
(27.09.2021)
6/2021 Téma čísla: Stavební a zemní stroje, stroje pro údržbu komunikace

Možná témata:
 • Zimní údržba komunikací (dvounápravová vozidla vybavená sypačovou nástavbou a čelní radlicí, zadní radlice), sněhové frézy
 • Zimní příslušenství pro stavební techniku
 • Motory
 • To nejlepší z uplynulého roku – nové stroje, zajímavé stavby, proběhlé akce
  06.12.2021
(15.11.2021)

Čtenáři

Časopis vychází v minimálním nákladu 3 700 výtisků. Z toho je 3 500 výtisků distribuováno adresně poštou, zbylé časopisy rozdáváme na různých veletrzích, předváděcích akcích atd.

Čtenáři dle převládající činnosti

Ceník pro tištěný časopis

Modulová inzerce

inzertní moduly
Inzerát pouze inzerce bez článku inzerce s článkem
2/3 nebo 3/4 A4 1 A4 1,5 A4 2 A4
A: 1/1 21 500 Kč (vnitřní strana)
26 000 Kč (2. a 3. obálka)
38 000 Kč (4. obálka)
25 500 Kč
30 000 Kč
42 000 Kč
29 500 Kč
36 000 Kč
45 500 Kč
32 000 Kč
38 500 Kč
46 500 Kč
B, C, D: 1/2 13 500 Kč 18 500 Kč 23 500 Kč 25 500 Kč
E, F: 1/3  10 500 Kč 14 000 Kč 16 000 Kč 19 500 Kč 22 500 Kč
Vkládaný leták (do velikosti A4 a maximální hmotnosti 20 g, pouze do celého nákladu) 5 Kč/ks

Reklamní články a aktuality:

Velikost cena
Reklamní článek 2 A4 včetně obrázků 17 500 Kč
Reklamní článek 1,5 A4 včetně obrázků 16 000 Kč
Reklamní článek 1 A4 včetně obrázků 13 500 Kč
Reklamní článek 2 A4 s upoutávací fotografií na titulní straně*) 45 000 Kč
Článek ve vlastním designu včetně obrázků příplatek 50 %
Aktualita (max 1000 znaků + 1 fotografie) 3 500 Kč
*) Titulní strana časopisu není prostor určený k prodeji reklamy a prioritně slouží k prezentaci časopisu. Redakce umožní umístění fotografie na titulní stranu pouze v případě, že klient, mající v příslušném čísle článek, redakci poskytne fotografii (ne fotomontáž), která odpovídá zaměření časopisu a je schopna časopis prezentovat. Na titulní stranu bude také umístěn titulek klientova článku. Smlouva se uzavírá na základě firmou poslané fotografie.

Redakční a grafické práce

Napsání článku¹) od 2 400 Kč
Zhotovení fotografií¹) 1 500 Kč
Redakční práce ostatní (za každých započatých 30 minut)²) 300 Kč
Výroba inzerátu (za každých započatých 30 minut)²) 300 Kč
Cestovní náklady 8 Kč/km
¹) Výše uvedené ceny jsou bez cestovních nákladů.
²) Prvních 30 minut redakční nebo grafické práce v ceně prezentace.

Bannery a články na internetu

Článek na web 8 000 Kč
Standardní banner 468 × 60 px*) 50 Kč
Obdélník 300 × 250 px*) 100 Kč
Leaderboard 990 × 200 px + obrandování 700 Kč
*) Základní cena za 1000 zobrazení, minimální objednávka v hodnotě 3 000 Kč.

Slevy na prezentaci

Platební podmínky a stornovací poplatky

Placené příspěvky budou fakturovány fakturou (fakturami) v součtu znějící na částku uvedenou v bodě c). Jednotlivé faktury budou vystavovány po uskutečnění plnění daného příspěvku a jejich splatnost bude 10 dní.

Stronovací poplatky

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reference

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

S redakcí Stavební techniky spolupracuje naše firma už 10 let k plné spokojenosti. Podle našich zkušeností se jedná o velmi dobře známý odborný titul. Potvrzuje to odezva našich zákazníků na informace, které na stránkách Stavební techniky zveřejňujeme. Určitě naši spolupráci budeme dále prohlubovat. Věřím, že tým ze Stavební techniky bude jako doposud pokračovat v rozvíjení služeb a zkvalitňování úrovně časopisu.

pewag Czech s.r.o.

Inzerce a prezentace naši společnosti v odborných časopisech vydavatelství Vega je velmi adresná a splňuje naše očekávání pro marketingovou komunikaci v prostředí B2B.

ČEMAT trading, spol. s.r.o.

Ve stavební technice inzerujeme pravidelně. Spolupráce trvá již několik let a zatím jsme byli vždy spokojeni.

RENOMAG spol. s r.o.

Tituly vydávané nakladatelstvím Vega v našem oboru stavební a těžební techniky z hlediska odbornosti osobně považuji za nejlepší na trhu a velmi si cením profesionálního a vstřícného přístupu při propagaci našich produktů.

SKY GATE s.r.o.

Časopis prokazuje řadu let vysokou kvalitu a ve spojení s webovými stránkami splňuje požadavky na moderní odborný titul.

Liebherr-Stavební stroje CZ s. r. o.

S vydavatelstvím Vega spolupracuje společnost Liebherr již řadu let, jelikož si zakládáme na dlouhodobé a kvalitní spolupráci. Přístup zástupců vydavatelství je vždy na vysoké profesionální úrovni, stejně jako odborná média, která zpracovává, jež zcela odpovídají našim požadavkům. Lidský přístup a kvalitně odvedená práce je to, co si na spolupráci ceníme a věříme, že naše spolupráce se v budoucnu bude nadále upevňovat a rozvíjet.

Eurogreen CZ, s.r.o.

Ačkoliv naše firma nabízí stavební techniku jen velmi okrajově, jsme s formou inzerce v časopise Stavební technika a kvalitou zpracování článků spokojeni. Byli jsme mile překvapeni četností reakcí čtenářů na inzerci našich produktů.

TATRA TRUCKS a.s.

Spolupráce s časopisem Stavební technika je pro nás dlouhodobě zajímavá. Máme ověřeno, že PR články publikované v tomto časopise pozitivním způsobem ovlivňují nákupní rozhodování stávajících i potenciálních zákazníků.

B. Z. Agency s.r.o.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za dlouhodobou úspěšnou spolupráci s naší firmou. V jejím průběhu jste dokázali nejen propagovat náš prodejní sortiment, ale také přiblížit Vašim čtenářům i výrobce, italskou firmu Carraro, která je v dlouhodobém horizontu světovým výrobcem diferenciálních náprav č. 1. V minulých letech jste se seznámili s managementem společnosti v Itálii, získali exkluzivní informace o současném výrobním programu a o výhledech do budoucna. Spolupráce s Vaším periodikem byla a je vysoce oceňována jak z naší strany, tak i ze strany výrobce. Rozhovor mezi Vaší šéfredaktorkou pí Hejhálkovou a vedoucím marketingu firmy Carraro panem Stefano Image na veletrhu Techagro 2014 byl umístěn na webové stránky společnosti Carraro včetně fotodokumentace a byl dán za vzor dealerské síti, jak pracovat s tiskem.

TENZOVÁHY, s.r.o.

Naše spolupráce s vydavatelstvím VEGA je dlouholetá, kdy v rámci našich reklamních kampaní připravujeme PR články a informace o nových výrobcích do časopisů Stavební technika a Těžební stroje. Oceňujeme profesionalitu v celém procesu přípravy až po tisk a distribuci našim klientům.

YALE CZ, s.r.o.

S vydavatelstvím VEGA spolupracujeme již řadu let ve formě inzerce a článků v časopise Stavební technika. Přestože se nejedná přímo o naši branži, tedy o logistiku, tým redaktorů uvedeného periodika se i tomuto oboru částečně věnuje. Zároveň vycházíme z faktu, že každý sklad se musí nejprve postavit a tudíž informace o naší firmě určitě nevyznějí naprázdno. Hlavním důvodem, proč dáváme jmenovanému vydavatelství přednost před jinými, je vedle nesporné profesionality i jejich přístup k trhu. Nejdou cestou nalajnovanou podle šablon ve smyslu posledních marketingových studií, nýbrž vycházejí vstříc individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. Alespoň v našem případě jsme si ověřili, že tomu tak skutečně je.

Mands International s.r.o.

Spolupracujeme s vydavatelstvím Vega již řadu let a jsme velmi spokojeni jak s přístupem redaktorů, tak i s kvalitou a zpracováním článků a časopisů. I nadále budeme s vydavatelstvím Vega spolupracovat, jelikož kvalita vydávaných časopisů je velmi dobrá.

RUBBLE MASTER CS spol.s r.o.

Stavební technika a Těžební stroje je z mého pohledu na českém trhu nejlepší platforma pro prezentaci našich produktu, novinek a eventu.

RVS Chodov, s.r.o.

Vydávaná periodika vydavatelstvím Vega, jsou pro prezentaci naší firmy RVS Chodov, s.r.o. velkým přínosem. Po vydání časopisu s naší inzercí nebo článkem máme vždy odezvu od stálých i nových zákazníků.

Zásady ochrany soukromí
VEGA společnost s ručením omezeným © Copyrights 1996–2017