INTRO - Stavebnictví a interiér - Stavební technika - AGROjournal - iStavebníctvo.sk - Výrobek roku - Vega s.r.o.
domů časopisy knihy internet ke stažení práce u nás kontakty
Vega společnost s ručením omezeným

Stavebnictví a interiér

Rychlá navigace

Stavebnictví a interiér

Stavebnictví a interiér je nejstarší odborný časopis v České republice o architektuře, stavebních materiálech a jejich využití. Od roku 2013 patří mezi odborná recenzovaná periodika.

Spolupráce

Mediální partner veletrhů

Náklad 6 000 až 8 000 ks

Efektivní propojení časopisu s internetem

www.stavebnictvi3000.cz

Cíle časopisu

Inspirovat:

Vzdělávat:

Informovat:


Témata

Číslo Téma měsíce Uzávěrka Distribuce
Stavebnictvi3000.cz Speciální vydání časopisu Stavebnictví a interié 5. 1. od 19. 1.
Stavebnictví a interiér 01–02/2018 Domy s téměř nulovou spotřebou energie 2. 2. 21. 2.
Stavebnictví a interiér 03–04/2018 Návrh, modernizace a rekonstrukce interiérů 28. 3. 20. 4.
Stavebnictví a interiér 05/2018 Snižování nákladů a úspory energií 7. 5. 28. 5.
Stavebnictví a interiér 06–07/2018 Výstavba, rekonstrukce a modernizace hotelů, lázní a polyfunkčních budov 4. 6. 25. 6.
Stavebnictví a interiér 08/2018 Osvětlení, výplně otvorů, stínicí technika 1. 8. 27. 8.
Stavebnictví a interiér 09/2018 Výstavba, rekonstrukce a modernizace rodinných domů 22. 8. 12. 9.
Stavebnictví a interiér 10/2018 Fasády a další povrchové úpravy ve stavebnictví 5. 10. 26. 10.
Stavebnictví a interiér 11–12/2018 To nejlepší ze stavebnictví 26. 11. 14. 12.

Čtenáři

Časopis vychází v nákladu 5–7 tisíc ks (v závislosti na veletrzích, kde máme domluvenou jeho distribuci). Čtenáře časopisu tvoří převážně architekti, projektanti a stavební inženýři (cca 3 500 výtisků, tj. 65 %). Zbytek je distribuován na veletrzích, odborných konferencích, školeních a seminářích, do stavebních firem, do škol a prostřednictvím drobného prodeje na stáncích.


Ceník

Modulová inzerce

inzertní moduly
Inzerát pouze inzerce bez článku inzerce s článkem
2/3 nebo 3/4 A4 1 A4 1,5 A4 2 A4
A: 1/1 42 000 Kč (vnitřní strana)
53 900 Kč (2. a 3. obálka)
75 900 Kč (4. obálka)
48 900 Kč
59 900 Kč
77 900 Kč
49 900 Kč
60 900 Kč
78 900 Kč
51 900 Kč
62 900 Kč
80 900 Kč
B, C, D: 1/2 24 900 Kč 26 900 Kč 33 900 Kč 35 900 Kč 38 900 Kč
E, F: 1/3 19 900 Kč 24 900 Kč 29 900 Kč 31 900 Kč 35 900 Kč
G: 1/4 18 900 Kč 23 900 Kč 28 900 Kč 30 900 Kč 34 900 Kč
Vkládaný leták A4 (do velikosti A4 a maximální hmotnosti 20 g, pouze do celého nákladu) 5 Kč/ks

Reklamní články a aktuality:

Velikost cena
Reklamní článek 2 A4 včetně obrázků 26 900 Kč
Reklamní článek 1,5 A4 včetně obrázků 21 900 Kč
Reklamní článek 1 A4 včetně obrázků 19 900 Kč
Reklamní článek 2 A4 s upoutávací fotografií na titulní straně*) 44 900 Kč
Aktualita (max 1000 znaků + 1 fotografie) 5 000 Kč
*) Titulní strana časopisu není prostor určený k prodeji reklamy a prioritně slouží k prezentaci časopisu. Redakce umožní umístění fotografie na titulní stranu pouze v případě, že klient, mající v příslušném čísle článek, redakci poskytne fotografii (ne fotomontáž), která odpovídá zaměření časopisu a je schopna časopis prezentovat. Na titulní stranu bude také umístěn titulek klientova článku. Smlouva se uzavírá na základě firmou poslané fotografie.

Redakční a grafické práce

Napsání článku¹) od 2 400 Kč
Zhotovení fotografií¹) 1 500 Kč
Redakční práce ostatní (za každých započatých 30 minut)²) 300 Kč
Výroba inzerátu (za každých započatých 30 minut)²) 300 Kč
Cestovní náklady 8 Kč/km
¹) Výše uvedené ceny jsou bez cestovních nákladů.
²) Prvních 30 minut redakční nebo grafické práce v ceně prezentace.

Bannery a články na internetu

Článek na web 10 000 Kč
Standardní banner 468 × 60 px*) 50 Kč
Obdélník 300 × 250 px*) 100 Kč
Leaderboard 990 × 200 px + obrandování 700 Kč
*) Základní cena za 1000 zobrazení, minimální objednávka v hodnotě 3 000 Kč.

Slevy na inzerci

Platební podmínky a stornovací poplatky

Placené příspěvky budou fakturovány fakturou (fakturami) v součtu znějící na částku uvedenou v bodě c). Jednotlivé faktury budou vystavovány po uskutečnění plnění daného příspěvku a jejich splatnost bude 10 dní.

Stronovací poplatky


Reference

Ing. Jiří Kopecký (SPŠ Hranice 1 − město)

S časopisem Stavebnictví a interiér se v naší škole setkáváme již několik let. Kromě pedagogů jej mají k dispozici i žáci. Odborné články a další informace jsou velice přínosné pro rozvíjení a prohlubování vyučované látky tím, že nás všechny, vyučující i žáky, seznamují s novinkami v oboru stavebnictví a stavebních materiálů. Časopis Stavebnictví a interiér jako učitel hodnotím velice kladně a jsem rád, že z něj mohu čerpat nové vědomosti pro zkvalitnění své práce.

Ing. Jaroslav Capůrka (projektant)

Chtěl bych alespoň touto formou ocenit Vaši záslužnou práci týkající se vydávání odborného časopisu Stavebnictví a interiér. Osobně považuji časopis za velmi zdařilý a zvlášť oceňuji články s informacemi o nových materiálech a technol. zařízení.

Ing. Karel Čermák (podnikatel)

Časopis STAVEBNICTVÍ A INTERIÉR, který pravidelně odebírám již více než 7 let považuji za nejlepší tuzemský časopis o stavebních materiálech, technologiích a rozvoji kvality bydlení v České republice. Líbí se mi zejména jeho vysoká odborně-technická úroveň a přitom jsou všechny texty srozumitelné a jasné včetně doporučení a závěrů. Každé další číslo očekávám a těším se, co v něm najdu zajímavého i užitečného, co mohu při své práci, bydlení a chalupaření uplatnit. A toho je skutečně většina! Tento vyjímečný časopis skutečně doporučuji všem, kteří chtějí zkvalitnit a také zlevnit své bydlení, přehled a vzdělání v oboru.

Ing. Vratislav Kadlec (SOŠ a SOU Beroun)

Chci vydavatelství Vega touto cestou poděkovat za možnost podílet se jako porotce na rozhodování o novinkách na stavebním trhu při soutěži „Výrobek roku“ a o umožnění studentům naší školy se na hlasování podílet. Je to pro ně výborná možnost seznámit se s těmito novinkami. Velmi si vážíme pomoci vašeho vydavatelství k odbornému růstu našich studentů, mé i mých kolegů formou zasílání měsíčníku „Stavebnictví a interiér“, který považujeme za špičkový mezi odbornými časopisy, zabývajícími se stavební tématikou.

Ing. arch. Jiří Hysek (architekt)

Časopis Stavebnictví a interiér považuji za velmi inspirativní. Především pak z pohledu přehledné prezentace možností technického řešení staveb v rámci současného trhu.

Ing. Zuzana Hanáčková (ředitelka marketingu Xella CZ, s.r.o.)

S odborným titulem Stavebnictví a interiér spolupracujeme dlouhodobě. Díky této spolupráci cíleně oslovujeme stavební profesionály s informacemi o našich inovativních řešeních a zajímavých referencích. Velikou výhodou je, že kromě čtenářů tištěné verze se o našich výrobcích a referencích také dozvídá i veliká základna čtenářů prostřednictvím webové/elektronické podoby časopisu: www.stavebnictvi3000.cz, popřípadě také www.istavebnictvo.sk.

Ing. Kotrbová, Ing. Rudolfová (Střední škola stavební Jihlava)

Učitelům a studentům Střední školy stavební v Jihlavě se pravidelně dostává do rukou časopis Stavebnictví a interiér. Využívají ho pro prezentace nových materiálů a technologií a tím drží krok s novými trendy ve stavebnictví. Časopis má široké využití ve všech studijních i učebních oborech, které se zde vyučují. Zároveň získávají kontakty na výrobce materiálů, kteří tím usnadňují zkvalitnění výuky formou přednášek a prezentací konkrétních výrobků. Všichni očekáváme, s čím nás nové číslo časopisu zaujme, či překvapí.

Ing. Miroslav Mařík (HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.)

Časopis Stavebnictví a interiér hodnotím velice pozitivně, o čemž svědčí i letošní desáté výročí naší spolupráce. Svým čtenářům přináší zajímavé články o stavebních materiálech, seznamuje s výrobci a představuje novinky na trhu. Spolu s webem stavebnictvi3000, který přibližuje aktuální dění v oblasti stavebnictví, nabízí komplexní informace zejména pro odbornou veřejnost. Pro výrobce a dodavatele stavebních materiálů, jako je naše společnost, představují tato dvě média prospěšný a vhodně zacílený způsob prezentace. Velkým bonusem je pro nás také výborná spolupráce s redakčním kolektivem.

Zásady ochrany soukromí
VEGA společnost s ručením omezeným © Copyrights 1996–2017