INTRO - Stavebnictví a interiér - Stavební technika - AGROjournal - iStavebníctvo.sk - Výrobek roku - Vega s.r.o.
domů časopisy knihy internet ke stažení práce u nás kontakty
Vega společnost s ručením omezeným

Vydávané časopisy

Stavebnictví a interiér

Časopis Stavebnictví a interiér je časopis zaměřený především na vlastnosti stavebních materiálů a postupy při jejich zpracování a zabudování na stavbách. Zvýrazněné tematické okruhy se týkají navrhování a použití stavebních materiálů při výstavbě od rodinných domů až po velké stavby a od hrubé stavby až po dokončovací práce a zařizování interiéru. Časopis je distribuován především adresně poštou a v menší míře prostřednictvím sítě distributorů tisku po celé ČR. Odborná úroveň časopisu je orientována na potřeby projektantů, stavebních firem, architektů a investorů atd. Časopis je srozumitelný i široké veřejnosti. Za dobu své existence (od roku 1993) získal tento časopis významné postavení i stabilní oblibu u svých čtenářů. Souběžně s tištěnou verzí je časopis vydáván také v plnohodnotné elektronické podobě na internetu na adrese www.stavebnictvi3000.cz. podrobné informace


Stavební technika

Dvouměsíčník STAVEBNÍ TECHNIKA vychází od roku 2002. Jeho hlavní náplní jsou nejnovější informací z oboru stavebních a zemních strojů, texty zaměřené na stavební nářadí, technické příslušenství, další pomocné stavební konstrukce a představení jednotlivých firem – výrobců i prodejců, zpravodajský servis o důležitých českých i zahraničních výstavních a veletržních akcích. Informuje o legislativě, týkající se provozu a používání stavebních strojů, zařízení i stavebních konstrukcí. Referuje o strojích, stavebních zařízeních a jejich provozu na konkrétních realizačních akcích. Titul je určen především odběratelům a předplatitelům ze stavebních, důlních a těžařských firem, stavebních úřadů, technických služeb, dále výrobcům stavební techniky, studentům a učitelům odborných a vysokých škol, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti. Souběžně s tištěnou verzí je časopis vydáván také v plnohodnotné elektronické podobě na internetu na adrese www.stavebni-technika.cz. podrobné informace


Těžební stroje

Časopis Těžební stroje vycházející od roku 2012, je nástupcem specializované přílohy Lomy, pískovny a těžba vydávané v minulých letech jako součást časopisu Stavební technika. Díky osamostatnění této přílohy jsme docílili vhodnější distribuce časopisů mezi čtenáře, kdy část nákladu je nadále posílána vybraným čtenářům Stavební techniky (velké stavební firmy, těžařské a důlní společnosti). Zbylé výtisky jsou distribuovány samostatně novým skupinám čtenářů (především firmy zabývající se zpracováním a recyklací stavebních materiálů) a na specializovaných výstavách a seminářích. Časopis vychází 2× ročně. Souběžně s tištěnou verzí je časopis vydáván také v plnohodnotné elektronické podobě na internetu na adrese www.stavebni-technika.cz.


AGROjournal

Časopis Agrojournal vycházející od roku 2014, je zaměřený na stroje a techniku používanou zemědělci v rostlinné i živočišné výrobě, lesníky při pěstování i zpracování dřevní hmoty a technologie pro energetické využití biomasy odpadní i záměrně pěstované. Přináší informace z oborů souvisejících s vývojem, výrobou, prodejem, provozem a údržbou strojů. Časopis se věnuje i problematice výstavby a rekonstrukce objektů souvisejících s hospodářskou činností, včetně jejich provozu a údržby. Technické informace doplňují reportáže z domácích a zahraničních akcí, představení jednotlivých firem i uživatelů techniky. Věnuje se také přeměně krajiny k aktivnímu odpočinku obyvatel (stavění golfových hřišť, cyklostezek, dětských hřišť, parků atd. a vše s tím související). Cílovou skupinou jsou firmy zabývající se zemědělskou výrobou, lesnickou činností, energetickým zpracováním biomasy a firmy, které nabízí služby v těchto oborech. Dále to jsou studenti a učitelé odborných a vysokých škol. Časopis vychází 4× ročně. Souběžně s tištěnou verzí je časopis vydáván také v plnohodnotné elektronické podobě na internetu na adrese www.agrojournal.cz.

VEGA společnost s ručením omezeným © Copyrights 1996–2017